Πρόσβαση στο site / e-mail μου

Πίσω στις επιλογές

Για την ορθή υποβολή του αιτήματος, παρακαλώ να γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Κάνετε μία αναζήτηση στο google πληκτρολογώντας “what is my IP” ή “my IP address”
  2. Επιλέγοντας το πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης, καταγράψτε τον αριθμό που εμφανίζεται στο πεδίο “IPv4:”.
  3. Συμπληρώστε τον αριθμό αυτό (μαζί με τις τελείες) στο ακόλουθο πεδίο, και υποβάλετε το αίτημα.

Εδώ θα βρείτε πιο αναλυτικό οδηγό για την εύρεση της διεύθυνσης IP.

Item Κατάσταση Opt-in Date Opt-out Date Action
Θέμα
Additional Information
Θέμα
Additional Information